Ledare från näringslivet & civilsamhället tipsar!

allbrightdagen

I går var det äntligen dags för AllBrightdagen 2014!

Under temat Tillväxt börjar i ledningen samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, idrotten, kulturen och politiken. I publiken återfanns över 200 framstående ledare med makt att förändra. AllBrightdagen 2014, som ägde rum på Fotografiska i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

Både scengäster och deltagare diskuterade livligt vilka motstånd och möjligheter som finns i arbetet mot ett mer diversifierat näringsliv. Under kvällen sammanställdes en tipslista som deltagarna tagit fram under rundabordssamtalen. Nedan följer ett axplock av alla erfarenheter och tips vi fick in på frågan om hur vi främjar mångfald:

 

 •      Titta utanför ditt eget nätverk
 •      Bredda synen på kompetens, och hitta den sista pusselbiten som fattas i din grupp
 •      Utforma en tydlig kravprofil vid rekrytering
 •      Gå inte på magkänslan vid rekrytering, våga välja någon som är olik dig själv
 •      Utbilda ledningen i mångfaldsfrågor
 •      Se mångfald som en affärsstrategisk fråga
 •      Tänk normkritiskt i ledarskapsutbildningar
 •      Lyft fram kvinnor som förebilder
 •      Avsätt en budget för arbetet att öka mångfalden inom organisationen
 •      Använd ett inkluderande språk
 •      Ställ krav på ägarna och valberedningarna
 •      Prioritera mångfald i affärsledande befattningar
 •      Se potentialen i alla medarbetare
 •      Våga släppa fram någon som är mer begåvad än du själv
 •      Våga skapa dålig stämning och förändra invanda mönster

STORT TACK till alla er som deltog och bidrog med era tips och erfarenheter.

Ytterligare ett tack går till Golden Rules of Leadership, Michaël Berglund Executive Search och Fotografiska som gjorde det möjligt för oss att arrangera AllBrightdagen!

På återseende!

/AllBright-gänget

 

Foto: Isabelle Pedersen 

AllBrightdagen 2014 livesändning

Idag är det äntligen dags för AllBrightdagen 2014!

Klockan 16:00 intar Maria Arnholm, Jeanette Bonnier, Sven Hagströmer, Anna Lithagen, Niclas Kjellström-Matseke, Sarah McPhee, Farid Nolen, Douglas Roos, Anna Ryott, Anna Serner, Caroline af Ugglas och Karin Mattsson Weijber scenen. Modererar gör Dilsa Demirbag-Sten och Claes Hemberg.

Alla platser är tillsatta och gästlistan är mycket imponerande. Våra förhoppningar om givande diskussioner är stora! För dem som inte är på plats under kvällen går samtalen att följa live på: AllBrightdagen 2014 Det går även att följa det som sägs på twitter under #AllBrightdagen

AllBrightdagen 2014 äger rum på Fotografiska i Stockholm den 14 oktober. AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen. Golden Rules of Leadership är ett initiativ skapat av Tillväxtverket, i syfte att skapa jämställda ledarskap och entreprenörskap.

AllBright etablerar standard för jämställdhet i Sverige 

EDGE3

En internationell standard för ett mer jämställt näringsliv tas nu till Sverige: EDGE. Som samarbetspartner för satsningen i Sverige står den svenska stiftelsen AllBright, som verkar för ökad mångfald bland chefer i svenskt näringsliv. Standarden som nu når Sverige presenterades första gången i Davos 2011 och etableras idag inom en rad internationella bolag, i 29 länder.

Debatten om jämställdheten i näringslivet har senaste åren blivit betydligt mer omfattande. Debatten om kvinnliga chefer finns idag på agendan hos såväl ägare, ledningsgrupper som rekryterare.

Men många bolag saknar konkreta mätmetoder och verktyg för att i praktiken nå större mångfald bland framför allt chefer. Det har varit tydligt i AllBrights årliga mätningar, granskningar och intervjuer. AllBrights arbete har hittills varit inriktat på att skapa debatt. Nu breddar stiftelsen fokus för att också kunna leverera konkreta lösningar.

Därför har AllBright valt att samverka med den schweiziska stiftelsen EDGE, som sedan 2011 utvecklat en internationellt erkänd standard. Bland de certifierade företagen återfinns t.ex. L’Oréal, Ikea, Lombard Odier och Deloitte i Schweiz, Banco Compartamos i Mexiko och Cepd i Polen. Det har nu blivit dags att certifiera svenska företag.

Målet är att fem svenska bolag redan i år inlett ett arbete mot en standard för jämställdhet. Nästa år siktar AllBright på att 20 svenska bolag uppnår en standard för jämställdhet.

EDGE-certifieringen är både ett kvantitativt och kvalitativt verktyg som arbetsplatser kan använda sig av för att tillvarata alla talanger i en organisation. Det handlar inte enbart om att hitta kvinnor till chefsroller, men det är ofta kvinnor som just saknas.

Med hjälp av certifieringen förses arbetsplatser med praktiska åtgärder för att behålla, utveckla och lyfta kvinnor till ledande positioner. Målet är att på längre sikt skapa en företagskultur som lyfter fram meriter som den viktigaste grunden för att göra karriär – meritokratiska karriärvägar.

Sverige kan slå sig för bröstet i många jämställdhetsfrågor. Men när det kommer till näringslivet får vi bakläxa. Sverige ligger i botten i internationella rankingar vad gäller kvinnor på VD-posten till exempel. Endast fem procent av börsens VD:ar är kvinnor.

Certifieringen hjälper företag och organisationer att identifiera varför arbetsplatsen inte attraherar kvinnor, eller varför kvinnorna väljer att lämna organisationen. Arbetsplatser måste börja arbeta affärsstrategiskt med frågan. Det vill säga mäta, allokera resurser, sätt mål, följa upp och redovisa resultat. Med hjälp av EDGE-certifieringen är det nu möjligt.

Mer information om EDGE finner du här.

AllBrightdagen 2014

RUBRIKBILD-2

AllBrightdagen samlar de starkaste rösterna i debatten om svenska företagsledningar och styrelser. Ämnet för dagen är ökad tillväxt genom fokus på meriter och mångfald. På Fotografiska i Stockholm, den 14 oktober, ser vi bland annat Jeanette Bonnier, Sven Hagströmer, Farid Nolen och Caroline af Ugglas som scengäster. 

AllBrightdagens scengäster talar om ett resursslöseri som kan komma att leda till att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen just eftersom kvinnor inte släppts fram till de högre positioner. Svenska företag styrs fortfarande av en grupp män, som inte på något sätt representerar framtiden som företaget står inför. Bolagen saknar kompetens - med diversifierade grupper lyfts fler perspektiv.

- Vi letar denna dag efter metoder och erfarenheter för att väcka bolagens ägare och valberedningar att intressera sig för mångfald. Det är viktigt för så väl företagens framgång och för vårt gemensamma samhällsbygge, säger Dilsa Demirbag-Sten, moderator AllBrightdagen.

AllBrightdagen fokuserar på konkreta metoder för att öka företagens konkurrensförmåga genom diversifierade bolagsledningar. På scenen möter vi bland andra tre expertpaneler med Maria Arnholm, Jeanette Bonnier, Sven Hagströmer, Anna Lithagen, Niclas Kjellström-Matseke, Sarah McPhee, Farid Nolen, Douglas Roos, Anna Ryott, Anna Serner, Karin Mattsson Weijber och Caroline af Ugglas.

- Om ångmaskiner och it ökat tillväxten i världen är det nu dags att använda meriter och mångfald. Sverige med vår goda erfarenhet av jämlikhet och öppenhet borde här kunna skaffa sig ett rejält försprång, säger Claes Hemberg, moderator AllBrightdagen.

AllBright bjuder tillsammans med Michaël Berglund Executive Search och Golden Rules of Leadership in 200 gäster från näringslivet med makt att förändra. Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership har beviljat stöd för att genomföra AllBrightdagen 2014. Golden Rules of Leadership är ett initiativ för att skapa jämställda ledarskap och entreprenörskap. Michaël Berglund Executive Search arbetar strukturerat och målinriktat med att ta fram både kvinnor och män i sina urvalsprocesser, det har genererat en historik av jämställda rekryteringar.

Läs mer om dagen här.

AllBright gästar Creative Mornings

Richard Ortega

Den 9 maj bjöd Creative Mornings Stockholm  in AllBright att tala under ett frukostmöte. AllBrights vd Amanda Lundeteg gästade ett fullsatt Berns och lyfte frågan om jämställdhet och diversifiering. För er som inte hade möjlighet att komma kan ni se videon här och låta er inspireras. Allra helst kan ni visa klippet för någon i er närhet som sitter på en maktposition!

”Gender inequality is a problem for both men and women, and men and women need to work together in order to solve this problem. So while Sheryl Sandberg says ‘Lean in’, to all women I would like to balance it up by saying ‘Lean out’, to all the men out there!”

Amanda Lundeteg – Creative Mornings

 

 

Foto: Richard Ortega

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.