Juristerna är allt utom rättvisa

rapport2

Kvinnor är sedan länge i majoritet inom juristkåren. Ändå domineras svenska advokatbyråer av män på ledande positioner. Kvinnorna arbetar men männen gör karriär. Det visar stiftelsen AllBright, som för första gången kartlägger en särskild yrkeskår; jurister – på allt från domstolar till universitet och advokatbyråer.

- Svenska rättssamhället leds av en liten, snäv grupp äldre herrar som tolkar lagen på sitt eget sätt, detta riskerar att leda till ett samhälle med bristfällig juridik som inte är i takt med tiden, säger stiftelsens vd Amanda Lundeteg.

De svenska advokatbyråerna och den juridiska akademin är idag två skräckkabinett där vithåriga herrar högaktningsfullt struntar i att befordra kvinnor. Ointresset är kompakt. Istället hotas rättssäkerheten i vårt moderna civilsamhälle och näringsliv.

I år tar AllBright för första gången fokus från näringslivet och riktar strålkastarna mot en helt ny sektor. Framträdande jurister, professorer, delägare och sakkunniga vittnar i rapporten om konservativa tankesätt och en enormt krävande intern kultur. Rapporten målar upp en bild av en hård arbetskultur som metodiskt stöter bort kvinnor.

- Advokatbyråerna går systematiskt miste om kompetens när de inte befordrar kvinnor. Kvinnor har dominerat juristbildningen de senaste 20 åren men trots detta är endast 14 procent av advokatbyråernas delägare kvinnor, säger Lundeteg.

Rapporten undersöker även studenternas attityder och framtida karriärförväntningar. Studenternas syn på arbetsmarknaden är pessimistisk. En övertygande majoritet av kvinnorna som i dagsläget läser till jurister tror att deras kön kommer att påverka lönen negativt.

- Studenterna är väl medvetna om hur konservativ juristkåren är och de ställer stora krav. Om advokatbyråerna ska ha en chans att värva talang i framtiden krävs mer än tomma ord. I dagsläget läcker de kompetens som ett såll, hålen måste tätas om de vill attrahera dagens studenter, säger Lundeteg.

Här kan du ta del av rapporten.

Ny sektor under AllBright-luppen

raport1

I dag släpper vi höstens rapport! För första gången har AllBright riktat fokus utanför börsen och kartlagt en ny sektor. Kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom såväl näringsliv, juridik, politik, media, offentlig förvaltning, kultur, kyrka, försvar och civilsamhälle. Ingen sektor går längre säker. Alla kan räkna med att någon gång hamna under AllBright-luppen.

Vi kartlägger jämställdhet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag dit kvinnor som vill göra karriär bör söka sig till.

Rapporten finns tillgänglig här efter klockan 11:30 i dag.

Näringslivet -beroende av män

allb bild slideshow

I dag publicerar vi konklusionerna från AllBrightdagen 2014. Budskapen är tydliga – näringslivets beroende av män måste upphöra. Näringslivet sysslar med ett enormt resursslöseri när de inte tillvaratar alla människors fulla potential och riskerar därmed att halka efter i den globala konkurrensen. Det är hög tid för ett friskare näringsliv.

Som några av de största hindren för att uppnå en jämställd arbetsplats angav en majoritet av deltagarna att traditioner, rädslor och vanor bromsar utvecklingen. 
12stegTydligt är att vd och ledning måste sätta agendan. Bland publikgästerna återfanns 220 personer med ledande befattningar inom en rad olika sektorer: näringslivet, idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning. Tillsammans diskuterades förutsättningar för att organisationer ska vara attraktiva även i framtiden. Att mångfald och jämställdhet är nödvändigt för att attrahera den bästa talangen var det inga tvivel om.

För att råda bot på näringslivets enfald presenterar vi AllBrightdagens tolvstegsprogram. En lista späckad med tips från ledare inom näringslivet, idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning.

Alla tips och råd finns sammanställda i broschyren AllBrightdagen 2014 – Hög tid för tolvstegsprogram. I broschyren hittar du även intervjuer med scengäster och rundabordsdeltagare, som delar med sig av sin syn på homogena arbetsplatser.

 

AllBrightdagen 2014 ägde rum på Fotografiska i Stockholm den 14 oktober. AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen. Golden Rules of Leadership är ett initiativ skapat av Tillväxtverket, i syfte att skapa jämställda ledarskap och entreprenörskap.

 

AllBrighta möten

am
I kväll kl 18:00 släpper vi loss fyra genier på scenen på Södra Teatern! Nina Åkestam, Baker Karim, Agnes Wold och Behrang Miri deltar i två gränsöverskridande samtal om mångfald.
     
17:30 – Registrering, välkomstdrink
18:00 – Välkomna
18:10 – Samtal mellan Behrang Miri, rappare, skribent, skådespelare och Nina Åkestam, reklamforskare, författare, skribent, föreläsare
18:45 – PAUS
19:05 – Samtal mellan Agnes Wold, överläkare, professor och Baker Karim, regissör, producent, långfilmskonsulent
19:40 – Mingel
      
Är du också trött på snabba, hetsiga diskussioner utan fördjupningar?
     
AllBright anordnar tillsammans med Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership ett fördjupande samtal med fokus på förståelse, nyfikenhet och kunskap. Vi har bjudit in fyra eminenta gäster som själva får ställa de frågor de intresserar sig för och söka förståelse hos varandra.
     
Alla platser är tillsatta, vilket vi tycker är fantastiskt roligt. Har du inte hunnit knipa en plats kan du följa debatten på Twitter, under #AllBright
      
Vi ses!

Ledare från näringslivet & civilsamhället tipsar!

allbrightdagen

I går var det äntligen dags för AllBrightdagen 2014!

Under temat Tillväxt börjar i ledningen samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, idrotten, kulturen och politiken. I publiken återfanns över 200 framstående ledare med makt att förändra. AllBrightdagen 2014, som ägde rum på Fotografiska i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

Både scengäster och deltagare diskuterade livligt vilka motstånd och möjligheter som finns i arbetet mot ett mer diversifierat näringsliv. Under kvällen sammanställdes en tipslista som deltagarna tagit fram under rundabordssamtalen. Nedan följer ett axplock av alla erfarenheter och tips vi fick in på frågan om hur vi främjar mångfald:

 

 •      Titta utanför ditt eget nätverk
 •      Bredda synen på kompetens, och hitta den sista pusselbiten som fattas i din grupp
 •      Utforma en tydlig kravprofil vid rekrytering
 •      Gå inte på magkänslan vid rekrytering, våga välja någon som är olik dig själv
 •      Utbilda ledningen i mångfaldsfrågor
 •      Se mångfald som en affärsstrategisk fråga
 •      Tänk normkritiskt i ledarskapsutbildningar
 •      Lyft fram kvinnor som förebilder
 •      Avsätt en budget för arbetet att öka mångfalden inom organisationen
 •      Använd ett inkluderande språk
 •      Ställ krav på ägarna och valberedningarna
 •      Prioritera mångfald i affärsledande befattningar
 •      Se potentialen i alla medarbetare
 •      Våga släppa fram någon som är mer begåvad än du själv
 •      Våga skapa dålig stämning och förändra invanda mönster

STORT TACK till alla er som deltog och bidrog med era tips och erfarenheter.

Ytterligare ett tack går till Golden Rules of Leadership, Michaël Berglund Executive Search och Fotografiska som gjorde det möjligt för oss att arrangera AllBrightdagen!

På återseende!

/AllBright-gänget

 

Foto: Isabelle Pedersen 

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.