Naming and shaming

tedx_1

AllBright är stiftelsen som svartlistade 100 börsbolag år 2011. Därefter har AllBright årligen kartlagt ledningsgrupper i näringslivet. Hör AllBrights vd, Amanda Lundeteg, berätta om metoder som skampåle och uthängning i syfte att driva förändring.

I årets TEDxUppsala berättar Amanda Lundeteg om överrepresentationen av Anders:ar och avsaknaden av kvinnor på ledande positioner. Hon ifrågasätter företagskulturer och den snäva synen på kompetens.

Talet som är på 14 minuter levereras under temat ”Who cares”. TEDx är ett mycket framgångsrikt globalt koncept som ger världens bästa tänkare och talare möjlighet att presentera sina idéer i ett kreativt och publikvänligt format. Här kan du läsa vad Amanda själv säger om framträdandet.

 

 

AllBrightdagen 2014

AllBrightdagen_klipp1

Den 14 oktober ägde AllBrightdagen 2014 rum för första gången. Under temat ‘Tillväxt börjar i ledningen’ samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, idrotten, kulturen och politiken. I publiken återfanns över 200 framstående ledare med makt att förändra.

AllBrightdagen 2014, som ägde rum på Fotografiska i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

Här kan du se övriga filmklipp på AllBrightdagens paneldeltagare.

AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen 2014. 

Hej blivande jurist…

blivande

I dag går vi ut till studenter på juristutbildningen med en lista där vi rangordnat de tio största advokatbyråernas representation av kvinnor på ledande positioner. Vi har synat en av Sveriges mest konservativa kårer – juristkåren. Trots att kvinnor har varit i majoritet bland de utexaminerade juristerna de senaste 20 åren är de i minoritet på ledande positioner. Vi uppmanar studenterna att ställa krav på deras kommande arbetsplatser.

De sex universitet som erbjuder juristutbildningen är Göteborg universitet, Lund universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Hela rapporten kan du läsa här.

Juristerna är allt utom rättvisa

rapport2

Kvinnor är sedan länge i majoritet inom juristkåren. Ändå domineras svenska advokatbyråer av män på ledande positioner. Kvinnorna arbetar men männen gör karriär. Det visar stiftelsen AllBright, som för första gången kartlägger en särskild yrkeskår; jurister – på allt från domstolar till universitet och advokatbyråer.

- Svenska rättssamhället leds av en liten, snäv grupp äldre herrar som tolkar lagen på sitt eget sätt, detta riskerar att leda till ett samhälle med bristfällig juridik som inte är i takt med tiden, säger stiftelsens vd Amanda Lundeteg.

De svenska advokatbyråerna och den juridiska akademin är idag två skräckkabinett där vithåriga herrar högaktningsfullt struntar i att befordra kvinnor. Ointresset är kompakt. Istället hotas rättssäkerheten i vårt moderna civilsamhälle och näringsliv.

I år tar AllBright för första gången fokus från näringslivet och riktar strålkastarna mot en helt ny sektor. Framträdande jurister, professorer, delägare och sakkunniga vittnar i rapporten om konservativa tankesätt och en enormt krävande intern kultur. Rapporten målar upp en bild av en hård arbetskultur som metodiskt stöter bort kvinnor.

- Advokatbyråerna går systematiskt miste om kompetens när de inte befordrar kvinnor. Kvinnor har dominerat juristbildningen de senaste 20 åren men trots detta är endast 14 procent av advokatbyråernas delägare kvinnor, säger Lundeteg.

Rapporten undersöker även studenternas attityder och framtida karriärförväntningar. Studenternas syn på arbetsmarknaden är pessimistisk. En övertygande majoritet av kvinnorna som i dagsläget läser till jurister tror att deras kön kommer att påverka lönen negativt.

- Studenterna är väl medvetna om hur konservativ juristkåren är och de ställer stora krav. Om advokatbyråerna ska ha en chans att värva talang i framtiden krävs mer än tomma ord. I dagsläget läcker de kompetens som ett såll, hålen måste tätas om de vill attrahera dagens studenter, säger Lundeteg.

Här kan du ta del av rapporten.

Ny sektor under AllBright-luppen

raport1

I dag släpper vi höstens rapport! För första gången har AllBright riktat fokus utanför börsen och kartlagt en ny sektor. Kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom såväl näringsliv, juridik, politik, media, offentlig förvaltning, kultur, kyrka, försvar och civilsamhälle. Ingen sektor går längre säker. Alla kan räkna med att någon gång hamna under AllBright-luppen.

Vi kartlägger jämställdhet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag dit kvinnor som vill göra karriär bör söka sig till.

Rapporten finns tillgänglig här efter klockan 11:30 i dag.

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.