Hej Student, vi har listat bolagen du inte vill söka jobb på…

Studentkampanj Mars 2014

Klockan 13.00 idag delar AllBright ut svarta listan, med de 82 bolag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen, till studenter över hela landet. Att 82 av 253 bolag är helt mansdominerade i ledningsgruppen talar sitt tydliga språk för vem som anses vara bärare av kompetens och erfarenhet.

Kvinnor har sedan länge utexaminerats i högre grad vilket borde återspeglas på börsbolagens ledande positioner. AllBright är övertygade om att vi måste skynda på målet om ett jämställt och meritokratiskt näringsliv genom att belysa strukturella problem men information och kunskap. Att hänga ut dessa bolag är ett sätt att skapa medvetenhet och att pressa på för förändring. Läs mer i årets rapport här.

Ny norm – en kvinna i ledningen

DSC_0728

Kvinnors roll har tagit ett stort steg i bolagens ledningsgrupper under det senaste året: i genomsnitt har nu svenska börsbolags ledningsgrupper minst en kvinna. Börsbolagens ledningsgrupper har aldrig varit så jämställda. Men trots detta är det många årtionden kvar tills de är helt jämställda.

- Tidigare var normen ingen kvinna alls. De märktes i hundratals ledningsgrupper. Nu däremot har ledningsgrupperna en ny norm som säger ”minst en kvinna”. Det kanske låter trist och långsamt, men det är en milstolpe. Det är ett litet steg för svenska bolag men det är ett stort steg framåt för alla kvinnor, säger Amanda Lundeteg.
AllBright granskar varje år börsbolagens ledningar och redovisar statistik på åldrar, utbildning, kön och befattning. Bolagen rankas från bäst till sämst vad gäller kvinnor på ledande befattningar och listas bland annat på en vit och en svart lista. De bolag som listats på den svarta listan får rapporten skickad i ett svart kuvert, och de bolag som har minst en kvinna i ledningsgruppen får rapporten skickad i ett vitt kuvert.

- En viktig anledning till att kvinnor rekryteras är ett generationsskifte på vd-posterna. Bland unga vd:ar utgör kvinnor inte något udda och nytt, utan något självklart och eftersträvansvärt. En ny syn har öppnats nu när köttberget är på väg ut från bolagens vd-stolar. Nu kan unga vd:ar ta vid och då är också kvinnor mer efterfrågade, säger Lundeteg.

Det är samtidigt många årtionden kvar till dess att ledningarna är jämställda.

- Först år 2041 är svenska bolag jämställda, om nu trenden håller i sig. Men tempot kommer sannolikt att öka. Dagens nya vd:ar lägger mer tid på rekrytering och letar mer målmedvetet. Och så fort bolagen letar efter kompetens så får kvinnorna mycket oftare jobbet.

Även svenska utbildningsväsendet får en känga av AllBright. De menar att få universitet och högskolor har insett vad bolagen kräver från sina framtida ledare.

- Det är endast fem universitet i Sverige som räknas om du vill bli en del av ledningsgruppen i ett börsnoterat bolag. Ska bolagen hitta kvinnor måste de lära sig att leta något bredare. För framgångsrika tjejer söker sig inte bara till landets karriär-universitet. Universiteten måste också bli betydligt bättre på att rusta eleverna för en chefskarriär. Det är en jämställdhetsfråga.

AllBright presenterar landets bästa och även sämsta ledningsgrupper utifrån könsrepresentation. Intervjuer med framgångsrika bolag och kommentarer från kända jämlikhetsförespråkare.

- Bolagen som är bäst på att hitta kvinnor är också de bolag som har fullt fokus på meriter. Det märks tydligt i intervjuerna men också i tidigare datainsamling vi gjort. Synen på meriter och en professionell rekryteringsprocess skiljer sig mycket.

Kvinnor i rollen som vd lär bli en stor fråga under 2014. För aldrig har så många kvinnor slutat som börs-vd som under senaste året.

- Det gör att antalet kvinnor som är börs vd:ar tillfälligt sjunker. Men vi ser en bra återväxt, och redan inom något år lär antalet kvinnor som är vd återigen nå nya toppnivåer.

Några branscher har däremot allvarliga problem med mångfalden.

- Granskningen visar att det är större skillnader mellan branscher än vad det är inom varje bransch. Många bolag styrs tydligen av tradition när de rekryterar, istället för att styras av ambition och meriter. Ett mer modernt synsätt skulle ge helt andra slutkandidater, många med högre kompetens och definitivt fler kvinnor, säger Amanda Lundeteg.

AllBright-rapporten 2014

allbrightrapporten

I dag klockan 10:30 släpper vi AllBright-rapporten 2014!

AllBright arbetar kontinuerligt med att kartlägga och granska ledningsgrupper.

Vi gör denna temperaturmätning av jämställdheten i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag som kvinnor som vill göra karriär bör söka sig till.

Klockan 10:30 presenterar vi AllBright-rapporten för media och klockan 11:00 finns en uppladdad version här på hemsidan. Rapporten hittar du här!

5 snabba med AllBrights nya projektledare Caroline Nord

Carro

Hej Caroline! Välkommen som ny projektledare på AllBright, vi är överlyckliga att få ha dig här. Hur kommer det sig att du sökte dig till oss?

Jag sökte mig till AllBright eftersom jag vill vara en del av det samhällsförändrande arbetet som stiftelsen bedriver. Normkritiska frågor har varit en röd tråd genom min utbildning. Att sedan få chansen att jobba med sitt största intresse är en lyx!

Varför är fler kvinnor på chefsnivå och mer diversifierade styrelser viktigt?

Därför att vi går miste om alldeles för bra kompetens och erfarenheter genom att bara se en del av befolkningen som kvalificerade. Det borde vara en självklarhet att mångfald är bättre än enfald!

Det går uppenbarligen för långsamt vad gäller jämställd representation i näringslivet. Vad skulle du säga är vägen framåt?

Jag tror att medier och andra opinionsbildande forum spelar en viktig roll. Idag talas det så mycket om jämställdhet att allt fler börjar inse att det är omodernt med helt homogena grupper. Att sätta press på företagen är ett bra sätt att få dem att prioritera frågan.

Du arbetar även på organisationen Kvinna till Kvinna <3 Vad gör du där?

Jag har tillfälligt ansvar för Kvinna till Kvinnas informatörsnätverk. Jag samordnar föreläsningar, mässor och informatörsträffar.

Vilket är ditt bästa jämställdhetstips?

Att tänka stort, men ta ett steg i taget. Ett tips är att börja med att utmana sina egna fördomar och granska sin omgivning. Man ska inte underskatta sin egen del i arbetet för ett mer jämställt samhälle!

Vakna upp Spendrup!

Med anledning av Jens Spendrups uttalande i Ekots lördagsintervju kräver AllBrights styrelse att han fyller sina kunskapsluckor i dagens DN debatt:

”Som du säkert börjar förstå, Jens, är problemet inte kvinnorna och deras påstådda avsaknad av kompetens. Nej, problemet är de personer i näringslivet som envisas med att cementera idén om att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor. Och visst, har man ett nätverk som enbart består av män kan man förmodligen få uppfattningen att kvinnor inte existerar. Att hitta rätt kompetens handlar mycket om att leta i rätt nätverk. Det handlar också om att utvärdera styrelsen och göra rätt analys av vilken kompetens och erfarenhet som saknas”

Läs hela debattartikeln här:

Vakna upp Spendrup!

 

Fler kvinnor i styrelserna är ett steg mot diversifiering men valberedning och ägare måste höja blicken ytterligare och tillföra fler perspektiv för bättre bolagsstyrning.

Det är upp till ägarna att bestämma vem som ska sitta i deras styrelser, men AllBright ifrågasätter styrelsenormen för kompetens, det är viktigt för så väl företagens framgång som för vårt samhälles överlevnad. Svenska börsbolags styrelser är i dagsläget oerhört homogena grupper. Det här kan du läsa mer om i AllBrights senaste rapport Lika barn leka bäst.

Med mindre än 1 månad kvar till årets rapport-släpp, ber vi er hålla ögonen öppna för årets AllBright-rapport som utkommer den 3 mars!

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.