Plattform för jämställdhet och diversifiering

AllBright har beviljats projektmedel av Tillväxtverket för att genomföra en halvdagskonferens. Konferensen blir en plats för oväntade möten där näringslivet, entreprenörer och offentlig sektor diskuterar jämställdhet och diversifiering tillsammans med representanter från kulturen, akademin, politiken och samhället.

Syftet är att skapa en plattform för diskussion om hur företag kan inkludera och ta tillvara på alla tillgängliga resurser. AllBright vill inspirera personer på ledande positioner till samtal som leder till innovativa lösningar på hur vi uppnår ett jämställt och diversifierat näringsliv. Projektet pågår under sommaren och hösten 2014.

Finansieringen är en del av projektet Golden Rules of Leadership som drivs av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Golden Rules of Leadership arbetar för att synliggöra och öka kunskapen hos individer, näringsliv och samhälle så att fler ser vikten av kvinnors ledarskap och entreprenörskap. Totalt har åtta organisationer beviljats projektstöd.

AllBright eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där svenska bolag breddar synen på kompetens och ser potentialen i hela befolkningen. Många bolag reproducerar normen om vem som är bärare av kompetens utan att ifrågasätta den, där vill AllBright belysa strukturerna och bryta normer om vem som är bärare av kompetens och erfarenhet. AllBright vill att Sveriges näringsliv ska vara i framkant och fungera som en förebild för resten av världen.

I dagsläget består börsbolagens ledningsgrupper av 18,5 procent kvinnor. På styrelsenivå är andelen kvinnor marginellt högre, 22,5 procent. Siffror som återspeglar en tydlig överrepresentation av män på ledande befattningar. AllBright menar att en professionell och meritokratisk chefsrekrytering inte utesluter kvinnor.

 

Här kan du läsa mer om Golden Rules of Leadership och Tillväxtverket. Mer information om konferensen kommer finnas tillgänglig på AllBrights hemsida.

Jämställt på toppen, när och hur?

jadelegationen4Christina Franzén, VD för Ledarskapsakademin, Pia Höök, diversity director på Skanska, PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri och moderator Camilla Wagner

 

Att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på högre positioner i svenskt arbetsliv råder det ingen tvekan om. Däremot går åsikterna isär angående hur långt vi har kommit och vad som behöver göras för att förändra situationen.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet bjöd i fredags in till en konferens med fokus på kvinnor i ledande positioner och presenterade goda exempel från näringslivet. Konferensen, som hölls på Rosenbads konferenscenter, leddes av moderator Camilla Wagner.

Jämställdhetsminister, Maria Arnholm, inledde konferensen med att tala om vikten av att våga bryta normer, våga flytta på kompetent personal och på så vis inspirera andra företag och organisationer att följa efter.

-        Oftast väljer man de personer som liknar en själv vid en rekrytering, det är ett tryggt val. Men det är viktigt att utvärdera vad gruppen saknar och vad som behöver tillföras, sade Arnholm.

Maria Arnholm kommenterade också jämställdhetsfrågans uppsving den senaste tiden, och berättade att hon möts av mycket positiv respons som jämställdhetsminister.

-        Numer hälsas jag som en rockstar när jag är ute i skolor. Jämställdhet är på agendan!

Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv presenterade statistik och jämställdhetstrender i näringslivet och framhöll att vi är på rätt väg. Prognosen såg positiv ut och själv tillade Lindfeldt att vid nästa års mätning av jämställdhet i företag inom den privata sektorn kommer kvinnor som är chefer vara i kapp andelen kvinnor som är medarbetare.

Lena Johansson, från Jämanalys, gav en mer nyanserad analys av statistiken. Johansson bröt ned statistiken och tittade på reella förändringar och på olika nivåer inom företagen. Hon höll med Carina Lindfeldt om att kvinnorna är relativt jämställda upp till mellanchefsnivå, men lade till att där tar det stopp. Det ökända glastaket ligger generellt sett kvar, och kvinnorna stannar ofta på mellanchefsnivå. Hon poängterar att visst sker det en förändring men den går mycket mer långsamt än vad svenskt Näringslivs siffror visar.

Ett uppfriskande samtal om utvecklingen och framtiden hölls mellan Christina Franzén, vd för Ledarskapsakademin, Pia Höök, diversity director på Skanska och PM Nilsson från Dagens Industri. Christina Franzén belyste de strukturella problemen, där kvinnan ofta är den som tar på sig det obetalda arbetet i hemmet och därmed går ner till deltid vilket ger ett sämre skyddsnät.  Franzén underströk att jämställdhet är en demokratisk fråga i botten.

Pia Höök uppmanade offentliga verksamheter till att kräva integrerat jämställdhetsarbete hos leverantörerna vid upphandlingar. Att kräva jämställdhet och föregå med gott exempel var även PM Nilsson inne på:

-        Underskatta inte symbolvärdet av en jämställd ledningsgrupp, det lockar till sig framtidens kvalificerade arbetskraft, sade PM Nilsson.

 

Hej Student, vi har listat bolagen du inte vill söka jobb på…

Studentkampanj Mars 2014

Klockan 13.00 idag delar AllBright ut svarta listan, med de 82 bolag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen, till studenter över hela landet. Att 82 av 253 bolag är helt mansdominerade i ledningsgruppen talar sitt tydliga språk för vem som anses vara bärare av kompetens och erfarenhet.

Kvinnor har sedan länge utexaminerats i högre grad vilket borde återspeglas på börsbolagens ledande positioner. AllBright är övertygade om att vi måste skynda på målet om ett jämställt och meritokratiskt näringsliv genom att belysa strukturella problem men information och kunskap. Att hänga ut dessa bolag är ett sätt att skapa medvetenhet och att pressa på för förändring. Läs mer i årets rapport här.

Ny norm – en kvinna i ledningen

DSC_0728

Kvinnors roll har tagit ett stort steg i bolagens ledningsgrupper under det senaste året: i genomsnitt har nu svenska börsbolags ledningsgrupper minst en kvinna. Börsbolagens ledningsgrupper har aldrig varit så jämställda. Men trots detta är det många årtionden kvar tills de är helt jämställda.

- Tidigare var normen ingen kvinna alls. De märktes i hundratals ledningsgrupper. Nu däremot har ledningsgrupperna en ny norm som säger ”minst en kvinna”. Det kanske låter trist och långsamt, men det är en milstolpe. Det är ett litet steg för svenska bolag men det är ett stort steg framåt för alla kvinnor, säger Amanda Lundeteg.
AllBright granskar varje år börsbolagens ledningar och redovisar statistik på åldrar, utbildning, kön och befattning. Bolagen rankas från bäst till sämst vad gäller kvinnor på ledande befattningar och listas bland annat på en vit och en svart lista. De bolag som listats på den svarta listan får rapporten skickad i ett svart kuvert, och de bolag som har minst en kvinna i ledningsgruppen får rapporten skickad i ett vitt kuvert.

- En viktig anledning till att kvinnor rekryteras är ett generationsskifte på vd-posterna. Bland unga vd:ar utgör kvinnor inte något udda och nytt, utan något självklart och eftersträvansvärt. En ny syn har öppnats nu när köttberget är på väg ut från bolagens vd-stolar. Nu kan unga vd:ar ta vid och då är också kvinnor mer efterfrågade, säger Lundeteg.

Det är samtidigt många årtionden kvar till dess att ledningarna är jämställda.

- Först år 2041 är svenska bolag jämställda, om nu trenden håller i sig. Men tempot kommer sannolikt att öka. Dagens nya vd:ar lägger mer tid på rekrytering och letar mer målmedvetet. Och så fort bolagen letar efter kompetens så får kvinnorna mycket oftare jobbet.

Även svenska utbildningsväsendet får en känga av AllBright. De menar att få universitet och högskolor har insett vad bolagen kräver från sina framtida ledare.

- Det är endast fem universitet i Sverige som räknas om du vill bli en del av ledningsgruppen i ett börsnoterat bolag. Ska bolagen hitta kvinnor måste de lära sig att leta något bredare. För framgångsrika tjejer söker sig inte bara till landets karriär-universitet. Universiteten måste också bli betydligt bättre på att rusta eleverna för en chefskarriär. Det är en jämställdhetsfråga.

AllBright presenterar landets bästa och även sämsta ledningsgrupper utifrån könsrepresentation. Intervjuer med framgångsrika bolag och kommentarer från kända jämlikhetsförespråkare.

- Bolagen som är bäst på att hitta kvinnor är också de bolag som har fullt fokus på meriter. Det märks tydligt i intervjuerna men också i tidigare datainsamling vi gjort. Synen på meriter och en professionell rekryteringsprocess skiljer sig mycket.

Kvinnor i rollen som vd lär bli en stor fråga under 2014. För aldrig har så många kvinnor slutat som börs-vd som under senaste året.

- Det gör att antalet kvinnor som är börs vd:ar tillfälligt sjunker. Men vi ser en bra återväxt, och redan inom något år lär antalet kvinnor som är vd återigen nå nya toppnivåer.

Några branscher har däremot allvarliga problem med mångfalden.

- Granskningen visar att det är större skillnader mellan branscher än vad det är inom varje bransch. Många bolag styrs tydligen av tradition när de rekryterar, istället för att styras av ambition och meriter. Ett mer modernt synsätt skulle ge helt andra slutkandidater, många med högre kompetens och definitivt fler kvinnor, säger Amanda Lundeteg.

AllBright-rapporten 2014

allbrightrapporten

I dag klockan 10:30 släpper vi AllBright-rapporten 2014!

AllBright arbetar kontinuerligt med att kartlägga och granska ledningsgrupper.

Vi gör denna temperaturmätning av jämställdheten i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag som kvinnor som vill göra karriär bör söka sig till.

Klockan 10:30 presenterar vi AllBright-rapporten för media och klockan 11:00 finns en uppladdad version här på hemsidan. Rapporten hittar du här!

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.