AllBright i Gomorron Sverige

AllBright Gomorron Sverige

I ett välmående samhälle ser vi hela befolkningen som potentiell kompetenspool – inte bara äldre vita män med samma utbildningsbakgrund. Rebecca Lucander och Amanda Lundeteg gästade Gomorron Sverige för att berätta om AllBrights nya rapport: Lika barn leka bäst

Se klippet på SVT Play: Äldre, manligt och vitt

Du som vill se mer av AllBright i media hittar material här.

AllBright i SvD Näringsliv

AllBright SvD Näringsliv

I och med att rapporten Lika barn leka bäst släpptes så blev AllBright intervjuade i Svenska Dagbladets näringslivsdel. Läs intervjun med AllBrights Rebecca Lucander, Sven Hagströmer och Amanda Lundeteg: ”Kopior leder svenska börsstyrelser”

Du som vill se mer av AllBright i media hittar material här.

 

Dags att professionalisera rekryteringen!

Allbright arbetar för ett diversifierat näringsliv, och vi anser att det är viktigt att denna fråga inte stannar vid en jämlik fördelning mellan kvinnor och män på maktpositioner. Kön är endast en parameter bland flera, och tittar man på sammansättningen av svenska börsbolagsstyrelser idag har ledamöterna väldigt lika bakgrund, erfarenhet och kompetens, oavsett om de är män eller kvinnor. Variationen i vad som anses vara styrelsekompetens är väldigt liten, och detta ger en väldigt snäv definition av vem som passar för ett styrelseuppdrag

Hur fnår vi då diversifierade styrelser? Allbright föreslår tre enkla steg. Viktigast av allt är att ägarna bestämmer sig för att de vill ha en mer blandad grupp och ser styrkan i olikheter. Därefter handlar det om att:

1. Utföra en professionaliserad styrelseutvärdering, utförd av extern part, på beställning av valberedning och ägare inför stämmosäsong.

2. Att valberedningen med bas i styrelseutvärderingen tar fram en kravprofil som passar för gruppen och dess dynamik, och att den nyvalda personen kompletterar gruppen.

3. Om den efterfrågade personen inte finns i det omedelbara nätverket så måste ägarna börja investera i att hitta den.

Kön är en parameter i en diversifierad grupp, men vi kan inte stanna där. Vi måste också se över styrelsenormen och vad som anses vara rätt kompetens för ett styrelseuppdrag. Endast genom att lyfta blicken från den traditionella profilen kan vi börja jobba mot riktigt diversifierade styrelser, och därigenom ett mer meritokratiskt näringsliv. Läs mer om detta i vår nya rapport: Lika barn leka bäst – En kartläggning över homogeniteten i svenskt näringsliv.

Ny rapport: Lika barn leka bäst – snäv kompetens i svenska styrelser

Svenska börsbolagens styrelseledamöter är ofta som kopior av vd:n. Det gäller deras kompetens, bakgrund, härkomst, erfarenhet mm. Andelen kvinnor i styrelserna växer visserligen men bristerna är större än så. I rapporten ”Lika barn leka bäst”, granskas beslutsfattarna i börsbolagens högsta skikt – styrelserna.

- Börsbolagens styrelser sätts samman på ett förvånansvärt bristfälligt sätt. I höstens rapport lyfter vi fram likriktningen bland beslutsfattarna och listar förslag på hur rekryteringen av styrelseledamöter kan förbättras i flera steg, säger rapportförfattaren Rebecca Lucander.

Rapporten kommer efter presentationen även att sändas till samtliga valberedningar. Materialet presenteras av rapportförfattaren Rebecca Lucander. På plats finns även stiftelsens vd Amanda Lundeteg, AllBrights initiativtagare, Sven Hagströmer samt stiftelsens styrelseordförande Michaëla Blomquist.

Datum: måndag 18 november

Tid: 10.30-11.30

Plats: Strandvägen 5B

Adress: Strandvägen 5B, vån 4, Michaël Berglund Executive Search, kod 4427

Kontakt: Rebecca Lucander 070-2760345, Amanda Lundeteg 070-2348808

Obligatorisk anmälan: info@allbright.se

Rapporten publiceras på: www.allbright.se/rapporter

AllBright söker Projektledare

Information om tjänsten

AllBright söker nu en Projektledare på deltid, 50 procent, med start omgående. Som Projektledare på AllBright erbjuds du ett roligt och händelserikt jobb som kräver att du har god planeringsförmåga och ser till att saker blir genomförda.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du, tillsammans med projektgrupp, kommer få ta stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för analys och kreativitet. Dina uppgifter kommer innefatta att leda arbetet med rapporter, seminarier och konferenser.

Du kommer till exempel att:

  • arbeta med AllBright-rapporten 2014 där vi kartlägger representationen av kvinnor och män i börsbolagens ledningsgrupper
  • arbeta med fyra stycken rundabordssamtal som äger rum under våren 2014
  • arbeta med en större konferens som är planlagd till april 2014

Erfarenhet

Vi söker dig som:

  • brinner för samhällsförändrande arbete och vill arbeta för ett mer diversifierat näringsliv
  • har erfarenhet från projektledning
  • är duktig på analys och att skriva
  • troligen har akademisk erfarenhet inom ekonomi, statistik, statsvetenskap, projektledning eller annan likvärdig utbildning

Information om AllBright

AllBright är en stiftelse som verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser och på så vis ett mer meritokratiskt näringsliv. Vi gör detta för att utveckla och förstärka svenskt näringsliv så att svenska bolag blir mer lönsamma och kan fungera som en förebild för resten av världen. Vi genomför intervjuer, samlar fakta, kartlägger och tar fram konkreta förändringsförslag. Vi föreläser även för att inspirera anställda, företagsledare och ägare att gå från ord till handling och skapa ett mer professionellt näringsliv.

Kontaktperson: Amanda Lundeteg, Verksamhetsansvarig

Skicka din ansökan till amanda@allbright.se

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.