Ett steg mot ett bättre näringsliv: eliminera löneskillnaderna

Läser i New York Times om löneskillnaderna mellan högutbildade män och kvinnor i USA. För varje dollar en genomsnittlig heltidsarbetande man tjänar, tjänar kvinnor 81 cent. Mycket av löneskillnaden förklaras av skillnader i ålder, yrke, utbildning och arbetstid. Men även när man rensat för dessa skillnader finns fortfarande en oförklarad skillnad mellan män och kvinnors löner. Endast kvinnor med utbildning inom informationsteknologi tjänar mer än vad männen gör enligt artikeln. Det visar sig också att skillnaderna i löner ökar ju högre utbildning män och kvinnor har.

I Sverige finns en oförklarad löneskillnad på 94 procent. Sverige är inte unikt, i alla OECD länder har kvinnor längre inkomst än män. (SCB: Välfärd Nr 1, 2009).

Att Sverige inte är ensamma om löneskillnaderna legitimerar inte faktumet att kvinnor tjänar mindre än män. Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. På hela arbetsmarknaden är det endast 14 procent av kvinnorna och 12 procent av männen som arbetar i yrken med jämn könsfördelning. Mer än 70 procent av kvinnorna finns i kvinnodominerade yrken och 70 procent av männen finns i mansdominerade yrken. Ju fler kvinnor som finns i ett yrke desto lägre är lönen. Män har högre medellön än kvinnor i alla de tio största yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. (SCB: Välfärd Nr 3, 2010)

Kvinnor arbetar i yrken med lägre lön och kvinnor arbetar deltid mer än män. Det betyder att kvinnor har lägre inkomster både under det yrkesaktiva livet och som pensionärer. Efter utbildning och etablering på arbetsmarknaden ökar inkomstskillnaderna snabbt. Störst är gapet i 35-års åldern då det skiljer ca 80 000 kronor i årsinkomst. (SCB: Välfärd nr 3, 2010)

Till företag som vill bli jämställda: se över lönerna på företaget. Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbete – justera upp dem direkt. Det finns inget som legitimerar skillnader i lön för kvinnor och män som utför samma arbete. Vill man vara en organisation som värderar kvinnor och män lika måste även detta avspeglas i ersättningen till de anställda. I stället för att vara med i statstiken över länder med löneskillnader bör Sverige vara en förebild. Att eliminera löneskillnader är ett essentiellt steg mot ett bättre näringsliv.

Läs även blogginlägget om hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Där vi går igenom Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnader.

AllBright vill även passa på att tipsa om Europaparlamentets event den 5 mars: Soppteater: lika lön för likvärdigt arbete. Ett samtal om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Lämna en kommentar

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.